Till innehåll på sidan

Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning – distans

Kurstillfället på våren 2021 på distans genomfördes som en kombination av innehållet och områdena mellan grund- och fördjupningskursen. Integrationen av de båda kurserna görs i syfte för att kunna genomföra utbildning under en dag på distans.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som verkar inom ledningsfunktioner (främst kopplat till skadeplatsnära ledning) i kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och försvarsmakten eller på annat sätt arbetar med skogsbrandsbekämpning med stöd av flygande resurser.

Förkunskaper

Deltagare från kommunal räddningstjänst rekommenderas att genomföra webbutbildningen Skogsbrand som finns tillgänglig via MSB:s Fortbildningstjänst, eller inneha motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt. Deltagarna förutsätts också ta del av utbildningsmaterial som tillhandahålls innan utbildningens genomförande.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Bakgrund

Skogsbrandssäsongen 2018 ställde nya krav på förmåga till skogsbrandsbekämpning, och erfarenheter visar att användandet av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning behöver utvecklas.

Erfarenheterna från sommaren 2018 driver fram förändringar hos den kommunala räddningstjänsten och andra aktörer. Satsningar görs också på värdlandsstöd och stöd till samverkan och ledning. Inför skogsbrandssäsongerna förbereds viktiga aktörer som Försvarsmakten, Polisen, Sjöfartsverket och SOS Alarm för att stärka den nationella förmågan. 

I syfte att skapa effektivare skogsbrandsbekämpning, har en nationell förstärkningsresurs skapats i form av helikoptertjänster och mindre skopande flygplan. I syfte att dessa samt försvarsmaktens flygresurser ska användas effektivt behöver utbildning genomföras.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap om användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning för att kunna förebygga skogsbrandsspridning samt att effektivt bekämpa skogsbränder och utveckla kunskap om mer extrema skogsbrandsförlopp.

Kursplan Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpningKursplan Användande av flygande resurser vid skogsbrandsbekämpning - fördjupning

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
MSB förbehåller sig också rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

 

Senast granskad: 3 augusti 2021

Till toppen av sidan