Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1995:8 föreskrifter och allmänna råd om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m. Med ändringar i SÄIFS 1997:7

SÄIFS 1995:8 föreskrifter och allmänna råd om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m. Med ändringar i SÄIFS 1997:7

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2002-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1995:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan