Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1991:3 föreskrifter och allmänna råd om tillsyn och om olycksrapportering i anslutning till lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1995-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1991:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan