Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄI 1986:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd i anslutning till föreskrift om godkännande av explosiva varor.

SÄI 1986:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd i anslutning till föreskrift om godkännande av explosiva varor.

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-04-10

Författningsnummer

SÄIFS 1986:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan