Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄI 1986:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd i anslutning till föreskrift om godkännande av explosiva varor.

SÄI 1986:1 Sprängämnesinspektionens allmänna råd i anslutning till föreskrift om godkännande av explosiva varor.

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-04-10

Författningsnummer

SÄIFS 1986:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan