Till innehåll på sidan

Förslag till revidering av ADR-S 2021 och RID-S 2021

Välkommen med synpunkter på förslag till revidering av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 8 september 2020.

De reviderade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2021.

Svara på remissen

Vi vill ha dina synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och konsekvensutredningen senast den 8 september 2020

Ange diarienummer i ditt svar, 2020-00532 (ADR-S); 2020-00533 (RID-S)

Skicka ditt svar per e-post eller vanlig post.

E-post:
registrator@msb.se 

Postadress: 
MSB
651 81 Karlstad

Kontaktpersoner

Josefin Gullö
Telefon: 010 - 240 52 24
E-post: josefine.gullo@msb.se

Camilla Oscarsson
Telefon: 010 - 240 54 30
E-post: camilla.oscarsson@msb.se

Katarina Ström
Telefon: 010 - 240 53 41
E-post: katarina.strom@msb.se

Senast granskad: 8 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan