Till innehåll på sidan

Förslag till revidering av ADR-S 2021 och RID-S 2021

Välkommen med synpunkter på förslag till revidering av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 8 september 2020.

De reviderade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2021.

Svara på remissen

Vi vill ha dina synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och konsekvensutredningen senast den 8 september 2020

Ange diarienummer i ditt svar, 2020-00532 (ADR-S); 2020-00533 (RID-S)

Skicka ditt svar per e-post eller vanlig post.

E-post:
registrator@msb.se 

Postadress: 
MSB
651 81 Karlstad

Kontaktpersoner

Josefin Gullö
Telefon: 010 - 240 52 24
E-post: josefine.gullo@msb.se

Camilla Oscarsson
Telefon: 010 - 240 54 30
E-post: camilla.oscarsson@msb.se

Katarina Ström
Telefon: 010 - 240 53 41
E-post: katarina.strom@msb.se

Senast granskad: 8 juli 2020

Till toppen av sidan