Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till revidering av föreskrifter (MSB 2016:1) om informationssäkerhet för statliga myndigheter och nya föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 14 februari 2020.

De största förändringarna i föreskrifterna om informationssäkerhet består i att reglering om fysisk säkerhet och personalsäkerhet har lagts till, dessutom har kraven på uppföljning och utvärdering konkretiserats ytterligare.

De nya föreskrifterna om it-säkerhet för statliga myndigheter kompletterar föreskrifterna om informationssäkerhet genom att förtydliga hur skyddet för myndighetens it-miljö ska utformas.

MSBFS 2016:1 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

Svara på remissen

MSB önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och tillhörande konsekvensutredning senast den 14 februari 2020.

Vänligen använd svarsmallen ovan och skicka den i digitalt Excelformat.

Ange diarienummer 2019–14545 för föreskrifter om informationssäkerhet och diaienummer 2019-14546 för föreskrifter om it-säkerhet.

Skicka synpunkter till epost: registrator@msb.se

Kontakt

Helena Andersson
010-240 41 33

Senast granskad: 18 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan