Till innehåll på sidan

Förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till revidering av föreskrifter (MSB 2018:7) om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 17 september 2021.

Enligt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga- och digitala tjänster ska föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga uppdateras minst vartannat år. MSB genomför nu därför en revidering av föreskrifterna. Ändringarna avser i huvudsak förtydliganden av definitioner och i några fall justeringar av kriterier för att avgöra om en leverantör är samhällsviktig eller inte.

MSB remitterar nu förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Beslut av föreskrifterna är planerat att ske i under hösten 2021. De ska börja gälla den 1 januari 2022.

Svara på remissen

MSB önskar få in era synpunkter senast den 17 september 2021. Vänligen ange ärendenumret 2021-09043 i ert svar.

Remissvaret skickar ni med e-post till: registrator@msb.se

Ytterligare upplysningar kan lämnas Andreas Häll, andreas.hall@msb.se, 0771-240 240.

Senast granskad: 13 augusti 2021

Till toppen av sidan