Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023) samt på järnväg (RID-S 2023)

Lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023), på järnväg (RID-S 2023) och tillhörande konsekvensutredning.

Remisstid

Synpunkter på remissen ska skickas in senast 8 september 2022.

Ytterligare upplysning om remisserna lämnas av Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara, telefon: 0771-240 240.

Ange diarienummer i ditt svar:
För ADR-S: MSB 2022-01295.
För RID-S: MSB 2022-01296.

Skicka ditt svar med e-post eller vanlig post.
E-post: registrator@msb.se
Postadress: MSB 651 81 Karlstad

Senast granskad: 12 juli 2022

Till toppen av sidan