Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om behörighet att vara räddningschef och räddningsledare

Välkomna att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om behörighet att vara räddningschef och räddningsledare.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med 30 april.

Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av kommunal räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan räddningstjänstverksamheter samt ökad förmåga till samverkan med andra aktörer.

MSB remitterar nu förslag på nya föreskrifter om behörighet att vara räddningsledare eller räddningschef.

Svara på remissen

Vi välkomnar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna så snart som möjligt, men senast den 30 april 2021. Vänligen ange ärendenumret 20201-01195 i ert svar.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till MSB, 651 81 Karlstad.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Per-Olof Wikström, per-olof.wikstrom@msb.se, 010-240 5293.

Senast granskad: 24 mars 2021

Till toppen av sidan