Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S 2021)

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt järnväg (RID-S 2021)

Remisstid

Remisstiden pågår till och med 22 september 2021.

I januari 2021 trädde reviderade bestämmelser i kraft om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) respektive järnväg (RID-S 2021). Vissa felaktigheter har upptäckts i de svenska utgåvorna och det finns därför ett behov av att utfärda ändringsföreskrifter till dessa bestämmelser.

Ni är välkomna att yttra er över föreslagna föreskrifter om ändring i

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)
  • Konsekvensutredningar

 

Senast granskad: 1 september 2021

Till toppen av sidan