Till innehåll på sidan

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

Remisstid

Remisstiden pågår till och med 1 juli.

1 januari 2021 ändrades lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

Förändringarna innebär bland annat att MSB får meddela föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO. Syftet med föreskrifterna är att tillsynen ska utföras på liknande sätt i hela landet och att de ska bidra till en effektiv och rättssäker tillsyn.

MSB remitterar nu förslag till föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Beslut av föreskrifterna är planerat att ske i september 2021, med ett ikraftträdande den 1 januari 2022.

Svara på remissen

MSB önskar få in era synpunkter senast den 1 juli 2021. Vänligen ange ärendenumret 2020-11591 i ert svar.

Remissvaret skickar ni med e-post eller brev till:
E-post: registrator@msb.se

Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Per Karlsson, brandingenjör, per.karlsson@msb.se, 010-240 54 10 och Kristina Grandin, myndighetsjurist, kristina.grandin@msb.se, 010-240 40 73.

Senast granskad: 31 mars 2021

Till toppen av sidan