Till innehåll på sidan

Förslag till ändringar i ADR-S och RID-S 2019

Välkommen med synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

Remisstid

Remisstiden pågår till och med den 19 juli 2019. 

De ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2020.

Svara på remissen

Synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och konsekvensutredningarna vill vi ha senast den 19 juli 2019. Vänligen ange våra beteckningar 2019-00713 (ADR-S) och 2019-00715 (RID-S) i remissvaret.
 
Lämna synpunkter via epost eller brev till:

E-post:
registrator@msb.se

Postadress:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Kontakt

Josefine Gullö
010-240 52 24

Senast granskad: 13 juni 2019

Till toppen av sidan