Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:2 föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

MSBFS 2020:2 föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

Detaljer

Status

Gällande från och med 2020-04-15

Författningsnummer

MSBFS 2020:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Föreskriften hör också till lagstiftningsområde Brandfarliga och explosiva varor.

Senast granskad: 2 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan