Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:10 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Nu gällande föreskrifter (MSBFS 2018:6) får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.

MSBFS 2020:10 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2021-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2020:10

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Senast granskad: 10 december 2020

Till toppen av sidan