Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2019:4 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2019:4 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2020-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2019:4

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ändrar

Senast granskad: 29 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan