Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:6 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2018:6 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2019-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Ändras av

Senast granskad: 23 oktober 2019

Till toppen av sidan