Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2008:3 allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar

SRVFS 2008:3 allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar

Detaljer

Status

Gällande från och med 2008-06-11

Författningsnummer

SRVFS 2008:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan