Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2012:5 allmänna råd om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

MSBFS 2012:5 allmänna råd om ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Detaljer

Status

Gällande från och med 2012-11-09

Författningsnummer

MSBFS 2012:5

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan