Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:10 föreskrifter och allmänna råd om rapportering av incidenter för leverantörer av digitala tjänster

MSBFS 2018:10 föreskrifter och allmänna råd om rapportering av incidenter för leverantörer av digitala tjänster

Detaljer

Status

Gällande från och med 2019-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:10

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan