Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1996:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

Från och med 2020-08-01 ersätts föreskriften med MSBFS 2020:1 i de delar som avser brandfarlig gas. De allmänna råden i sin helhet ersätts samtidigt av MSB:s handbok Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker.

SÄIFS 1996:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

Detaljer

Status

Gällande från och med 1996-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1996:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 8 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan