Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1996:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

Från och med 2020-08-01 ersätts föreskriften med MSBFS 2020:1 i de delar som avser brandfarlig gas. De allmänna råden i sin helhet ersätts samtidigt av MSB:s handbok Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker.

SÄIFS 1996:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen

Detaljer

Status

Gällande från och med 1996-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1996:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Senast granskad: 8 maj 2020

Till toppen av sidan