Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1990:2 föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Från och med 2020-08-01 ersätts föreskriften med MSBFS 2020:1 i de delar som avser brandfarlig gas.

SÄIFS 1990:2 föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Detaljer

Status

Gällande från och med 1990-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1990:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändras av

Senast granskad: 8 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan