Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1990:2 föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Från och med 2020-08-01 ersätts föreskriften med MSBFS 2020:1 i de delar som avser brandfarlig gas.

SÄIFS 1990:2 föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel

Detaljer

Status

Gällande från och med 1990-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1990:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ändras av

Senast granskad: 8 maj 2020

Till toppen av sidan