Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2005:11 föreskrifter om upphävande av vissa författningar m.m. som beslutats av Sprängämnesinspektionen

SRVFS 2005:11 föreskrifter om upphävande av vissa författningar m.m. som beslutats av Sprängämnesinspektionen

Detaljer

Status

Gällande från och med 2005-12-08

Författningsnummer

SRVFS 2005:11

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan