Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2003:7 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

SRVFS 2003:7 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2001:3) om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt

Detaljer

Status

Gällande från och med 2003-11-20

Författningsnummer

SRVFS 2003:07

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Upphäver

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan