Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2016:6 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

MSBFS 2016:6 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Detaljer

Status

Gällande från och med 2016-06-15

Författningsnummer

MSBFS 2016:06

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Upphäver

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan