Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2012:1 föreskrifter om upphävande av vissa författningar som beslutats av Krisberedskapsmyndigheten

MSBFS 2012:1 föreskrifter om upphävande av vissa författningar som beslutats av Krisberedskapsmyndigheten

Detaljer

Status

Gällande från och med 2012-04-01

Författningsnummer

MSBFS 2012:01

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan