Till innehåll på sidan
Status: Gällande

KBMFS 2008:1 föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd meddelade av Krisberedskapsmyndigheten

KBMFS 2008:1 föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd meddelade av Krisberedskapsmyndigheten

Detaljer

Status

Gällande från och med 2008-12-04

Författningsnummer

KBMFS 2008:01

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan