Till innehåll på sidan

Grilla med gasol

Sköt om din gasolgrill så minskar du risken för olyckor. Kontrollera regelbundet att det inte uppstått läckage någonstans. Använd endast gasolbehållare som är avsedda för din grill och var noga med att alltid använda reservdelar som är avsedda för gasol.

Kontrollera slangen

Slangen mellan gasolbehållaren och grillen åldras av väder, vind och sol. Kontrollera den därför inför varje grillsäsong. Böj på slangen, om sprickor uppstår – byt den. Använd endast slang som är avsedd för gasol.

Se till att slangen mellan gasolbehållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då få värmeskador och börja läcka.

Använd läckspray vid misstänkt läcka

Om du misstänker gasolläckage, använd läckspray eller tvållösning för att lokalisera läckan. Spraya eller pensla tvållösningen på skarvar och anslutningar. Om det kommer bubblor finns det en läcka som måste åtgärdas innan grillen används.

Placering av gasolbehållaren

Placera inte grillen för nära antändbart material, som trädgårdsmöbler, parasoll, vindskydd eller husfasad. Ställ alltid behållaren bredvid grillen, även om det finns plats under grillen. Om behållaren kommer för nära själva grillen kan värmen från grillen värma upp gasolbehållaren eller gasolslangen, som då kan få för hög temperatur.

Rengör grillen

Det är viktigt att byta ut eller rengöra lavastenarna varje år, eftersom det annars finns risk för fettbränder när de blir igentäppta. Lavastenarna rengörs genom att du kokar dem.

Det finns också risk för att fett som droppar från grillen tar eld och skadar gasolutrustningen. Detta kan medföra att slangen börjar läcka eller att trycket i behållaren blir så högt att säkerhetsventilen löser ut och gasolen strömmar ut. Utströmmande gasol kan antändas och skapa bränder.

Gasolgrill på balkong

Undvik att grilla på balkongen. Där är avstånden i regel korta, vilket medför att grillens heta delar eller lågan kommer för nära antändbara material. Det finns också andra skäl än brandsäkerhet till att det är olämpligt att grilla på balkongen. Störande os är ett exempel.

Räddningstjänsten avråder från att grilla på balkongen, men det är fastighetsägaren som bestämmer vad som gäller i fastigheten.

Checklista för att grilla med gasol

  • Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
  • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
  • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.
  • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
  • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader, vedhögar.
  • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
  • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
  • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.

Dinsäkerhet.se har stängt

Om du har hamnat på den här webbsidan för att du försökt besöka en sida på dinsäkerhet.se, så är den sajten numera stängd. Det mesta materialet är överflyttat till Råd till privatpersoner på msb.se.

Varför vi stängt dinsäkerhet.se 

Senast granskad: 12 november 2021

Till toppen av sidan