Till innehåll på sidan

Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020 : Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7)

Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020 : Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7)

Detaljer

Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020 : Utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7)
Publikationsnummer
MSB1457
ISBN-nummer
978-91-7383-985-3
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
23 s.
Pris
0 kronor
Vägledningen ger stöd till statliga myndigheter inför redovisningen av risk- och sårbarhetsanalyser 2020 genom att förtydliga och konkretisera kraven i RSA-föreskriften (MSBFS 2016:7) och de anslutande allmänna råden och ge ytterligare råd om bland annat höjd beredskap och sekretess.

Senast granskad: 5 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan