Till innehåll på sidan

Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020

Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020

Detaljer

Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020
Publikationsnummer
MSB1366
ISBN-nummer
978-91-7927-038-4
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
114 s. : ill.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med ett antal kommunala räddningstjänster tagit fram denna vägledning för att · stärka kunskaperna om de praktiska åtgärder och överväganden man behöver göra vid en skogsbrandinsats · stärka kunskaperna kring användande av flygande resurser i syfte att optimera användningen av resurserna · stärka kunskaperna om brandbeteende vid framför allt extrema förhållanden · stärka kunskaperna om riskreducerande åtgärder · tillhandahålla erfarenhets- och kunskapsöverföring från tidigare inträffade skogsbränder. Vägledningen inkluderar även ett pm rörande symbolbiblioteket SiTaC. Syftet här är bland annat att få igång användandet av detta symbolbibliotek vid skogsbränder runt om i landet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan