Till innehåll på sidan

Vägledning i skogsbrandsläckning

Vägledning i skogsbrandsläckning

Detaljer

Vägledning i skogsbrandsläckning
Publikationsnummer
MSB1366
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
94 s. : ill.
Pris
0 kronor
Vägledningen har sitt fokus på bekämpningen av skogsbranden, både på marken och från luften. Målgrupp för vägledningen är främst kommunal räddningstjänst och då framför allt personal som aktivt deltar vid brandbekämpningen ute i skog och mark.
Vägledningen syftar till att stärka kunskaperna om de praktiska åtgärder och överväganden man behöver göra vid en skogsbrandinsats, stärka kunskaperna kring användande av flygande resurser i syfte att optimera användningen av resurserna, stärka kunskaperna om brandbeteende vid framför allt extrema förhållanden, stärka kunskaperna om riskreducerande åtgärder samt tillhandahålla erfarenhets- och kunskapsöverföring från tidigare inträffade skogsbränder.
Vägledningen inkluderar även ett pm rörande symbolbiblioteket SiTaC. Syftet här är bland annat att få igång användandet av detta symbolbibliotek vid skogsbränder runt om i landet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan