Till innehåll på sidan

Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020

Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020

Detaljer

Vägledning i skogsbrandsläckning : 2:a utgåvan 2020
Publikationsnummer
MSB1366
ISBN-nummer
978-91-7927-038-4
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
114 s. : ill.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med ett antal kommunala räddningstjänster tagit fram denna vägledning för att · stärka kunskaperna om de praktiska åtgärder och överväganden man behöver göra vid en skogsbrandinsats · stärka kunskaperna kring användande av flygande resurser i syfte att optimera användningen av resurserna · stärka kunskaperna om brandbeteende vid framför allt extrema förhållanden · stärka kunskaperna om riskreducerande åtgärder · tillhandahålla erfarenhets- och kunskapsöverföring från tidigare inträffade skogsbränder. Vägledningen inkluderar även ett pm rörande symbolbiblioteket SiTaC. Syftet här är bland annat att få igång användandet av detta symbolbibliotek vid skogsbränder runt om i landet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan