Till innehåll på sidan

Vägledning för kommunala handlingsprogram

Vägledning för kommunala handlingsprogram

Detaljer

Publikationsnummer
MSB246
ISBN-nummer
978-91-7383-130-7
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
138 s. : ill.
Pris
0 kronor
Kommunen ska för varje mandatperiod anta handlingsprogram enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Den här vägledningen är ett stöd
för kommunen i arbetet med dessa handlingsprogram. Vägledningen vänder sig
främst till de som ska arbeta med programmen, men kan även vara värdefull för de
som har ett intresse och ett behov av att sätta sig in i hur systematiskt
säkerhetsarbete kan bedrivas. Vägledningen är inte avsedd att läsas från pärm
till pärm, syftet är i stället att läsaren ska kunna välja de delar som
intresserar mest och som bäst ger information på den nivå och inom det område
som behövs.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan