Till innehåll på sidan

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet
Publikationsnummer
MSB1408
ISBN-nummer
978-91-7383-957-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Vägledningens syfte är att stärka samhällets funktionalitet genom att fler aktörer bedriver ett systematiskt arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet. Målet är att vägledningen ska fungera som ett stöd i olika aktörers arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet inom sin organisation, inom sitt geografiska område och inom sitt ansvarsområde. Vägledningens målgrupp är i första hand personer som jobbar med samhällsviktig verksamhet vid exempelvis kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter och privata aktörer.

Senast granskad: 25 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan