Till innehåll på sidan

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Detaljer

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet
Publikationsnummer
MSB1408
ISBN-nummer
978-91-7383-957-0
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Denna vägledning från 2019 har som syfte att stödja ett systematiskt arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet. Vägledningen är ett stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet inom din organisation, inom ett geografiskt område eller ett ansvarsområde. Vägledningen riktar sig i första hand till personer som jobbar med samhällsviktig verksamhet vid exempelvis kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter och privata aktörer. Med anledning av det pågående arbetet att begränsa spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, har regering och riksdag fattat beslut om möjligheten att stänga skolor och förskolor vid behov. Därför pågår nu ett arbete för att snabbt ta fram föreskrifter och allmänna råd som ska hjälpa kommuner och arbetsgivare att bedöma vilka barn som ska ha möjlighet till barnomsorg på grund av att föräldrarna behövs i samhällsviktig verksamhet. Vi jobbar så snabbt det bara är möjligt med de här föreskrifterna och allmänna råden. Vi samverkar med Sveriges Kommuner och Regioner och med Skolverket, och vi kommer att ge länsstyrelserna möjlighet att lämna synpunkter.

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan