Till innehåll på sidan

Vägledning – informationssäkerhet i upphandling : informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Detaljer

Publikationsnummer
MSB555
ISBN-nummer
978-91-7383-338-7
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
46 s : tab.
Pris
0 :-
För att kunna genomföra fungerande upphandlingar av it-relaterade tjänster är det av avgörande betydelse att kraven ur informationssäkerhetssynpunkt är en del i processen. Om så inte är fallet riskerar den upphandlande organisationen inte bara att få en levererans med säkerhetsproblem utan också en bristande ekonomisk styrning där stora oväntade kostnader kan tillkomma. Denna vägledning är avsedd att ge ett övergripande stöd till olika typer av organisationer för att genomföra sina upphandlingar av it-relaterade tjänster så att även informationssäkerhetsaspekterna beaktas. På så sätt förbättras även samhällets säkerhet.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan