Till innehåll på sidan

Vad är ADR?

Vad är ADR?

Detaljer

Vad är ADR?
Publikationsnummer
MSB1184
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
11 s. : ill.
Pris
0 kronor
Den här broschyren beskriver övergripande de bestämmelser som rör utbildning och examination för förare av fordon som transporterar farligt gods på väg. För att få information om mer detaljerade krav hänvisas till det kompletta regelverket för transport av farligt gods på väg, ADR-S. Informationen i den här broschyren baseras på följande utgåva av ADR-S: MSBFS 2016:8, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng. ISBN 9789173836821.

Senast granskad: 31 mars 2021

Till toppen av sidan