Till innehåll på sidan

Transport av farligt gods : väg och järnväg 2015/2016

Transport av farligt gods : väg och järnväg 2015/2016

Detaljer

Publikationsnummer
MSB805
ISBN-nummer
978-91-7383-531-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
93 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna. För att få uppgift om mer detaljerade krav hänvisas till de kompletta regelverken för transport av farligt gods på väg, ADR-S och järnväg, RID-S. Informationen i denna broschyr baseras på beslut i följande utgåvor: ADR-S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2015:1, ISBN 978-91-7383-498-8 RID-S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, MSBFS 2015:2, ISBN 978-91-7383-497-1

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan