Till innehåll på sidan

Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet : hur man skapar en språkgemenskap

Terminologi och begrepp inom informationssäkerhet : hur man skapar en språkgemenskap

Detaljer

Publikationsnummer
MSB976
ISBN-nummer
978-91-7383-644-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
70 s. : tab.
Pris
0 kronor
Syftet med den här studien är att utvärdera svensk terminologi på informationssäkerhetsområdet med fokus på frågor om målgrupper och grundläggande begrepp. Denna rapport redovisar målgruppsstrategier för ett löpande terminologiarbete baserat på en fallstudie där experter från olika yrkeskategorier har fått definiera en uppsättning grundläggande begrepp. Studien är finansierad och gjord på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Studien har genomförts av docent Annika Andersson, professor Karin Hedström och professor Fredrik Karlsson från Handelshögskolan, Örebro universitet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan