Till innehåll på sidan

Tankstationer för metangasdrivna fordon : vägledning vid tillståndsprövning

Tankstationer för metangasdrivna fordon : vägledning vid tillståndsprövning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB277–Juni2011
ISBN-nummer
978-91-7383-145-1
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
29 s. : ill
Pris
0 kronor
Tankstationer för metangasdrivna
fordon är tillståndspliktiga enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Tillstånd söks hos den kommun där tankstationen ska
byggas. Denna vägledning är till för dig som ska
hantera en tillståndsansökan till tankstationer för
metangasdrivna fordon. I kapitel 6 redovisas även
ett antal tillbud och olyckor som skett på
tankstationer för metangasdrivna fordon.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

Till toppen av sidan