Till innehåll på sidan

Storskalig brandsläckning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB227
ISBN-nummer
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
3 DVD + 1 Blue-ray Disc + folder
Pris
0 kronor

90 sekunder 2010-4


1. SMC - en unik släckresurs(BluRay/DVD) (22:20 min)

Släckmedelscentralen (SMC) skapades genom ett samarbete mellan bensinbolagen
i Sverige och fyra av Sveriges större räddningstjänstregioner för
att gemensamt kunna hantera stora depåbränder.
Miljölagstiftningen i Sverige tillåter inte skarpa brandövningar med
stora mängder brandfarlig vätska, bland annat på grund av negativ
miljöpåverkan från skum. På grund av detta har SMCs personal inte övat
med skum sedan organisationen bildades.
Under hösten genomförde SMC sin största utbildningssatsning av
teamchefer någonsin. Övningsområdet heter GESIP och ligger i Vernon,
ett par timmar utanför Paris.


Medverkande:
George Hatfield, fd depåbrandchef, SunCore Energy
Ulf Svahn, styrelseordförande SMC
Malin Lundkvist, säkerhetsspecialist OKQ8
Henry Persson, SP Brandteknik
Per Brännström, vd SMC Släckmedelscentralen
Håkan Henriksson, teamchef SMC region väst
Ulf Lindgren, teamchef SMC region väst
Roger Josbrandt, koordinator SMC region nord
Magdalena Hellgren, Säkerhetschef Preem RaffProvkörning skumkanon och strategier (BluRay / DVD) (11:47 min)
Det viktigaste för SMCs brandpersonal är att kunna sin utrustning och
framför hur den fungerar i ett skarpt läge. Bara att få provköra skumkanonen
med skum var ett unikt övningstillfälle. Henry Persson från SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut leder övningarna i Frankrike och
testar för första gången på 15 år det genererade skummets kvalitet.
Förre brandchefen på Suncore Energy´s raffinaderi i Sarnia, Kanada,
George Hatfield, berättar också om en lyckad släckinsats vid en cisternbrand.
Som en de få i världen med operativ erfarenhet från en cisternbrand
ger George Hatfield allmänna råd om taktik och de speciella
utmaningar som gäller vid cisternbränder.

Medverkande:

Henry Persson, SP Brandteknik
Christer Lindkvist, teamchef SMC region väst
George Hatfield, fd depåbrandchef, SunCore Energy
Ronny DeDonder, instruktör GESIP
Tomas Andersson, koordinator SMC region väst
Gerry Asplund, koordinator SMC region syd
Ronny DeDonder, instruktör GESIP
George Hatfield, fd depåbrandchef, SunCore Energy
Släckning med variabelt strålrör (BluRay / DVD)(10:19 min)Teamchefsutbildningen på övningsområdet GESIP utanför Paris var första
gången i SMCs histora där utrustning och taktik testades skarpt med
skum på en verklig cisternbrand med bensin. Vid cisternbrandsläckningen
användes variabelt strålrör på skumkanonen.
Inslaget visar hela brandförloppet med tidskod, kommentarer samt
berättarröst och speglar så komplett som möjligt taktiken och utmaningarna
vid en depåbrandinsats.


Medverkande:
Håkan Henriksson, teamchef SMC region väst
Henry Persson, SP Brandteknik
Roger Josbrandt, koordinator SMC region nord
Tomas Andersson, koordinator SMC region väst
David Söderstam, koordinator SMC region öst


Släckning med fast skumrör (BluRay / DVD) (7:19 min)Inslaget speglar den andra övningsinsatsen mot en cisternbrand under
utbildningsveckan. Vid cisternbrandsläckningen användes fast skumör
på skumkanonen. Hela brandförloppet är med tidskod och visa hela
brandförloppet. Det fasta strålröret ger mindre kontroll över strålen men
ett högre skumtal, högre båge och därmed en mjukare påföring.
Medverkande:
Håkan Henriksson, teamchef SMC region väst
Tomas Andersson, koordinator SMC region väst


Släckning av raffinaderibrand (BluRay / DVD) (5:44 min)Att släcka en brand i en processanläggning kan vara mycket farligt om
man inte tidigare har samövat tillsammans med anläggningens egen
personal. Släcker man branden vid fel tillfälle kan explosioner och okontrollerade
pölbränder uppstå. Det är viktigt att räddningstjänsten kyler
konstruktioner för att förhindra kollaps samt förhindrar brandspridning/
eskalering. På övningsområdet GESIP i Frankrike finns ett raff-torn där
några av de vanligaste situationerna kan övas skarpt..
Medverkande:
Magdalena Hellgren, Säkerhetschef Preem Raff
Tomas Andersson, koordinator SMC region västBensinbrand- vs Etanolbrandsläckning (BluRay / DVD) (11:19 min)Bensin och etanol uppför sig mycket annorlunda mot varandra i en
brand. Etanol utvecklar bara en bråkdel så mycket värme som bensin, i
varje fall vid mindre brandytor. Å andra sidan kräver etanol en mycket
sofistikerad påföringsteknik vid brandsläckning för att inte bränslet skall
bryta ner skumtäcket.
Medverkande:
Henry Persson, SP Brandteknik
Per Brännström, vd SMC Släckmedelscentralen
Ronny DeDonder, instruktör GESIPFasta installationer för mjuk påföring (BluRay / DVD) (3:11 min)För att så effektivt och ekonomiskt som möjligt kunna släcka en brand i
brandfarlig vätska så krävs så kallad mjuk påföring. Inslaget, tillsammans
med inslag 8 och 9, speglar praktisk teori via tre förevisningar av fasta
installationer för mjuk påföring i bensin och etanol.
Medverkande:
Per Brännström, vd SMC Släckmedelscentralen
Ronny DeDonder, instruktör GESIPFast installation bensinbrand i realtid (BluRay / DVD) (4:47 min)
Fast installation etanolbrand i realtid (BluRay / DVD) (5:49 min)

Skarpa insatser SMC (BluRay /DVD) (3:31 min)Ett kort inslag där de insatser - förutom cisternbrandsläckning - där SMCs
utrustning använts skarpt. Bland insatserna kan nämnas flisbrandsläckning,
akuta dräneringsarbeten, pumphjälp vid vattenledningsbrott i
Karlstad och beredskap i explosiv miljö efter ett jordskred i Venezuela.
Medverkande:
Håkan Henriksson, teamchef SMC region väst
Ulf Lindgren, teamchef SMC region väst
Ulf Svahn, Styrelseordförande SMCCisternbrand Kanada (eng) (61:42)George Hatfield berättar om cisternbranden på Suncore i Sarnia,
Kanada 1996.
Medverkande:
George Hatfield, fd depåbrandchef, SunCore EnergyBrandsläckning i Crude Oil (eng) (25:38)George Hatfield redovisar erfarenheter om brandsläckning i Crude Oil.
Medverkande:
George Hatfield, fd depåbrandchef, SunCore Energy
Depåbrandsläckning etanoltankar (27:28)Henry Persson SP Brandteknik berättar om problematiken vid släckning
av tankar med etanol.
Medverkande:
Henry Persson, SP BrandteknikRaffinaderibrand (58:43)Magdalena Hellgren och Kalle Hedvall från Preem Raffinaderi i Göteborg.
redovisar flödet från båt till cisternpark och till raffinaderiet. En viktig
del i redovisningen berör risker vid produktion, rörtransporter och vid
depålagring.
Medverkande:
Magdalena Hellgren, Säkerhetschef Preem Raff
Kalle Hedvall, Preem RaffStorskalig brandsläckning (12:12)Storskalig brandsläckning - informationsfilm om SMC från 1995 när SMC
bildades.Hetzon (1962) Om hetzonsbildning i tex råolja (19:07)Filmen är inspelad i Göteborg 1962 och är trots sin höga ålder fortfarande
ett värdefullt dokument om brand i råoljecisterner.

Eftertexter


Ansvarig utgivare:Tore ErikssonVerksamhetsansvarig:Jan-Anders HolmlundProducent:Björn UlfssonFoto:

Björn Ulfsson
Leif Seger
Regi och redigering:

Björn Ulfsson
Leif SegerLjudbearbetning:
Lars Berg
Bacill produktionBerättarröster:

Lars Berg90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan