Till innehåll på sidan

Stärkt informationssäkerhet i landstingen : MSB:s rekommendationer i korthet

Stärkt informationssäkerhet i landstingen : MSB:s rekommendationer i korthet

Detaljer

Stärkt informationssäkerhet i landstingen : MSB:s rekommendationer i korthet
Publikationsnummer
MSB1280–oktober2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
2 bl. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har tagit fram åtta rekommendationer för att stödja arbetet med att utveckla och förbättra informationssäkerheten inom landstingens hälso- och sjukvård. Rekommendationerna utgår från de brister som redovisas i analysrapporten En bild av landstingens informationssäkerhets-arbete 2018 och ska i förlängningen leda till en säkrare informationshantering. Rapporten i sin helhet kan nås elektroniskt på: https://www.msb.se/RibData/Filer/ pdf/28722.pdf
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan