Till innehåll på sidan

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15

Detaljer

Publikationsnummer
MSB748
ISBN-nummer
978-91-7383-485-8
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
140 s. : ill.
Pris
0 kronor
Skyddsrumsregler SR 15 riktar sig till den som enligt lagen om skyddsrum avser att planera, bygga, utrusta eller underhålla ett skyddsrum avsett för befolkningen. Publikationen gäller från och med år 2015 för samtliga skyddsrum som finns införda som byggda eller planerade i det nationella skyddsrumsregistret hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den ersätter publikationen Skyddsrum SR 09, 2012 års utgåva. Publikationen utgör en handbok för tillämpning av de tekniska och administrativa regler som finns utgivna genom lagar, förord-ningar och föreskrifter. Den ger ett underlag för att det ska vara praktiskt möjligt att utan specialistkunskaper inom impulslast-dimensionering uppfylla de minimikrav som samhället ställer på såväl nya som befintliga skyddsrum. Vid tillämpning av publi-kationen förutsätts allt arbete bli fackmässigt utfört och att till-räckliga åtgärder vidtas i förväg för att säkerställa detta.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan