Till innehåll på sidan

Samverkansområdet Teknisk infrastruktur (SOTI)

Samverkansområdet Teknisk infrastruktur (SOTI)

Detaljer

Samverkansområdet Teknisk infrastruktur (SOTI)
Publikationsnummer
MSB751–september2016
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
I samverkansområdet Teknisk infrastruktur är är kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte mellan ingående aktörer centralt. SOTI är även ett forum för nätverkande och informationsspridning mellan myndigheter och organisationer inom området teknisk infrastruktur. Arbetet syftar till att skapa robusthet och trygghet i samhället.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan