Till innehåll på sidan

Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO)

Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO)

Detaljer

Samverkansområdet Geografiskt områdesansvar (SOGO)
Publikationsnummer
MSB842–februari2016
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 :-
Arbetet i SOGO syftar till att utveckla förmågan att utöva det geografiska områdesansvaret på lokal, regional och central nivå. Vid en kris ska de som har ett geografiskt områdesansvar verka för att samordningen fungerar mellan alla som är inblandande i krisberedskapen på lokal, regional respektive central nivå – till exempel myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. De områdesansvariga ska också samordna informationen till allmänheten vid en kris. Däremot övertar de inte ansvaret från någon annan. Myndigheter och organisationer behåller sitt ansvar inom sitt verksamhetsområde.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan