Till innehåll på sidan

Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ)

Samverkansområdet Farliga ämnen (SOFÄ)

Detaljer

Publikationsnummer
MSB968–februari2016
ISBN-nummer
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
SOFÄ är ett forum för samverkan mellan centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting i syfte att förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap inom CBRNE-området/farliga ämnen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan