Till innehåll på sidan

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter med fokus på fysikaliska faror, fysikalisk-kemiska egenskaper och transport

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter med fokus på fysikaliska faror, fysikalisk-kemiska egenskaper och transport

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0037
ISBN-nummer
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 :-Denna information ger vägledning om de punkter i säkerhetsdatabladet som berör
kemiska produkters explosiva, oxiderande och brandfarliga egenskaper, andra
fysikalisk-kemiska egenskaper samt transport av farligt gods.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

Till toppen av sidan