Till innehåll på sidan

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter med fokus på fysikaliska faror, fysikalisk-kemiska egenskaper och transport

Säkerhetsdatablad för kemiska produkter med fokus på fysikaliska faror, fysikalisk-kemiska egenskaper och transport

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0037
ISBN-nummer
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 :-Denna information ger vägledning om de punkter i säkerhetsdatabladet som berör
kemiska produkters explosiva, oxiderande och brandfarliga egenskaper, andra
fysikalisk-kemiska egenskaper samt transport av farligt gods.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan