Till innehåll på sidan

Räddningstjänst i siffror 2014

Räddningstjänst i siffror 2014

Detaljer

Publikationsnummer
MSB863
ISBN-nummer
978-91-7383- 576-3
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
50 s. : tab., diagr.
Pris
0 kronor
Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild av räddningstjänstområdet. Den innehåller beskrivande statistik på riksnivå om den kommunala räddningstjänstens insatser, bemanning och kostnader mm. Detaljerad statistik om räddningsinsatser på kommunnivå kan hämtas i form av statistiktabeller eller anpassade uttag på MSB:s webbplats. För att öka rapportens läsvärde har vi kompletterat de statistiska beskrivningarna med några tematiska fördjupningar. Ett sådant tema rör sig om ”annat uppdrag”, där särskilt så kallade IVPA-Larm (I Väntan På Ambulans) är en larmtyp som ökat under en följd av år. I ett antal kommuner, främst i glesbygd, är detta nu den klart dominerande larmtypen. Även om detta inte rör sig om räddningsinsatser i lagens (lag (2003:778) om skydd mot olyckor) mening väljer flertalet räddningstjänster att redovisa dessa utryckningar i den nationella insatsrapporten. Vidare har vi valt att lyfta fram några större eller särskilt utmanande räddningsinsatser som ägde rum under 2014. Utöver kommunal räddningstjänst förekommer även statlig räddningstjänst. Uppgifter om den statliga räddningstjänstens insatser under 2014 har inte varit tillgängliga vid denna rapports utgivning, men kommer att redovisas i särskild ordning så snart dessa uppgifter är tillgängliga.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan