Till innehåll på sidan

Produktblad : MSB:s arbete med brandsäkerhet för äldre

Produktblad : MSB:s arbete med brandsäkerhet för äldre

Detaljer

Produktblad : MSB:s arbete med brandsäkerhet för äldre
Publikationsnummer
MSB741
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
1 bl. : ill.
Pris
0 :-
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har som en av sina uppgifter att arbeta olycksförebyggande och stödja det nationella och lokala säkerhetsarbetet för att minska olyckor och skador bland äldre. Bränder är en olyckstyp där äldre, 65+, är överrepresenterade. Personer som omkommer i bränder har ofta någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att de inte kan hantera en brand på egen hand. MSB tar fram och sprider handböcker, vägledningar, filmer, informationsmaterial med mera, ofta i samarbetar med andra myndigheter och organisationer.

Senast granskad: 23 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan