Till innehåll på sidan

Övningsvägledning : metodhäfte – Utvärdering av övning

Övningsvägledning : metodhäfte – Utvärdering av övning

Detaljer

Övningsvägledning : metodhäfte – Utvärdering av övning
Publikationsnummer
MSB1028
ISBN-nummer
978-91-7383-686-9
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
92 s. ill.
Pris
100 kronor
En utvärdering av god kvalitet i form av analys och slutsatser är en central del i erfarenhetshanteringen vid en övning. Genom att på ett systematiskt sätt ta reda på hur det gick i övningen och varför det blev så, säkerställs övergången från övning till verksamhetsutveckling och praktisk handling. Syftet med detta metodhäfte är just detta, att beskriva hur utvärdering av en övning kan gå till för att möjliggöra att erfarenhetshantering vid övningen får så goda förutsättningar som möjligt. Vi hoppas att detta metodhäfte ska ge kunskap och stöd i hur utvärdering kan planeras och genomföras för att vara en del såväl före, under och efter övningen; en del i erfarenhetshanteringen vid en övning.

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan