Till innehåll på sidan

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2018, riskkommunikation och individens beredskap

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2018, riskkommunikation och individens beredskap

Detaljer

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2018, riskkommunikation och individens beredskap
Publikationsnummer
MSB1331
ISBN-nummer
978-91-7585-766-4
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
35 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting - SKL - tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I rapporten presenteras den allmänna utvecklingen samt värden för indikatorerna på kommunnivå. Med Öppna jämförelser hoppas SKL kunna bidra till att utveckla området trygghet och säkerhet. Indikatorer finns bland annat för: >> Brotts-och olycksutvecklingen >> Tillgänglighet till hjälp vid nödläge >> Krisberedskap 2018 års rapport har som tema ”Riskkommunikation och individens beredskap”.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan