Till innehåll på sidan

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2014, tema medborgarnas uppfattningar och förväntningar

Öppna jämförelser : trygghet och säkerhet 2014, tema medborgarnas uppfattningar och förväntningar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB785
ISBN-nummer
978-91-7585-174-7
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
137 s. : tab.
Pris
0 kronor
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar återigen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. SKL:s strävan med Öppna jämförelser är att stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att publicera och redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet. I rapporten finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet, samt lärdomar från andra kommuner. Temat i årets rapport är medborgarnas uppfattningar och förväntningar om trygghet och säkerhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan