Till innehåll på sidan

Oljekatastrof på Tjörn - Fullskaleförsök i tågtunnel - Samverkansövning med CBRNE händelse - Barents Rescue 2011

Detaljer

Publikationsnummer
MSB343
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 30 min.)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2011-4


Oljekatastrof på Tjörn (10:57 min)

Under september 2011 inträffade den värsta oljekatastrofen i Sverige sedan 80-talet.
Två fartyg kolliderade utanför Danmarks kust, varav det ena fick en läcka och släppte ut allt
sitt drivmedel i havet. När oljan nådde Tjörn stod den lokala räddningstjänsten inför ett
svårt räddningsarbete som kom att ta flera veckor.


Medverkande:
Carl-Ian Bissmark, Räddningschef Tjörn
Per-Anders Zackrisson, KOrdinator oleskyddsdepå Vänersborg
Maud Wik, Miljöchef Tjörns kommun
Fullskaleförsök i tågtunnel (7:08 min)
I september 2012 gjordes fyra fullskaleförsök i en nedlagd tågtunnel utanför Arvika.
Fullskaleförsöken var kulmen på det fleråriga projektet METRO. Under fyra delförsök både
brändes och sprängdes hela tågset. Det tredje och största brandförsöket var anordnat som
ett internationellt seminarium där gäster från hela världen kunde följa brandförloppet på
storbildsskärmar.

Medverkande:

Anders Lönnermark, Teknologie doktor i brandteknik, SP
Anders Palm, Doktorand i tunnelbrand, Storstockholm
Nick Agnew, Tunnel Safety Consultant, Brisbane Australia
Gary English, Assistant Fire Marshal, Seattle Fire Department
Michael J. Thomas, Battalion Chief, Los Angeles Fire Department
Martin Brown, Safety Director, Transport London
Haukur Ingason, Professor Mälardalens högskola
Maria Kumm, Projektkoordinator METRO - Mälardalens högskola
Samverkansövning med CBRNE händelse(6:30 min)Terrordåd av olika slag blir allt vanligare. Händelser de senaste åren visar att riskerna även
finns här i Norden. För att kontrollera beredskapen i Stockholm anordnades i oktober 2011
en övning med CBRNE-inslag i anslutning till riksdagshuset. I övningen deltog personal och
ledning från räddningstjänst, sjukvård och polis


Medverkande:
Stefan Gustafsson, Övningsledare
Annsofie Sommerdal, Insatschef Polisen
Anders Öberg, Räddningsledare
Per Sjögren, Kem befäl
Patrik Bergman, Sjukvårdsledare


Barents Rescue 2011 (3:58 min)Enligt det så kallade Barentsavtalet mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland ska länderna
stödja varandra med resurser vid allvarliga händelser inom Barentsregionen. Norrbotten och
Västerbotten är den svenska delen av regionen. Tågkatastrof, höga vattenflöden och ett stort
utsläpp av ammoniak var några av de scenarion som ingick i årets internationella samverkansövning
2011. Cirka 2500 personer engagerades i övningen.
Medverkande:
Alexey Tsapenko, Vice chef ministeriet för katastrofhändelser Murmansk
Rickard Aspholm, Länsstyrelsen Norrbotten
Torbjörn Johansson, Räddningschef Piteå och Älvsbyn
Krister Jonsson, Deltidsförman Jokkmokk
Eftertexter


Ansvarig utgivare:Tore ErikssonVerksamhetsansvarig:Jan-Anders HolmlundProducent:Björn UlfssonFoto:

Björn Ulfsson
Andreas Olofsson
Leif Seger
TV4 Västerbotten
Regi och redigering:

Björn Ulfsson
Andreas Olofsson
Leif Seger
Terri Casella


Animeringar:

Mikael Karlsson
www.pfi3d.com
Ljudbearbetning:
Lars Berg
Bacill produktionBerättarröster:

Lars Berg
Karin Wiklund90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan