Till innehåll på sidan

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med Blåljusorganisationerna : interimsutgåva

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med Blåljusorganisationerna : interimsutgåva

Detaljer

Publikationsnummer
MSB418
ISBN-nummer
978-91-7383-245-8
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
129 s.
Pris
0 kronor
Dokumentet beskriver regler och riktlinjer för samverkan i Rakel inom eller med blåljusorganisationerna på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med blåljusorganisationerna version 3.0 ersätter version 2.0 av Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel utgiven 2010-07-13. Riktlinjerna berör alla användarorganisationer (AO) och ska vara ett stöd för centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting/sjukvårdshuvudmän, kommuner samt anslutna företag, i samband med kommunikationsplanering. Vid eventuella avvikelser från grunddokumentet MSB: s Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel gäller i första hand MSB: s Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med blåljusorganisationerna. Dokumentet Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel inom och med blåljusorganisationerna vänder sig i första hand till sambands- och förvaltningsansvariga, utbildnings- och metodansvariga, samt ansvariga för operativ kommunikationsplanering och talgrupper inom användarorganisationerna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

Till toppen av sidan